Author Archive: anders

Varför…

Varför lär jag mig aldrig att det inte går att uppdatera en utgåva av Ubuntu till en nyare utan en massa problem?
Aldrig aldrig!
Jaja nu är servern uppe igen i alla fall. Tills nästa gång det blir dags för en ny version om några år…

Tänkvärt från kassören

Kanske dax att skicka ut en påminnelse om möjligheteten att köpa en ny radio Anytone D878 UV blåtand till kanonpris genom samköp.
Anytone har många fördelar jämfört med de många äldre apparater som fortfarande finns i drift hos många amatörer. De främsta listas nedan.

1. Kan användas både på 70cm och 2 meter. Klarar utöver FM också det nya trafiksättet DMR     som växer snabbt. 1506 svenska amatörsignaler är nu registrerade i DMR nätet.

2. Har smalbandig FM.  Sedan 2001 ska smalbandig FM användas vid repeatertrafik. Att fortfarande använda en äldre apparat med bredbandig FM orsakar störningar på grannkanalerna.

3. Har både 1750 och subton. Enligt SSA ska vi fasa ut 1750 ton och gå över till subton för repeateröppning. Utfasningen inleddes 2015. Subton är ett måste på de allt fler repeatrar som nu har både FM och digitala trafiksätt. Den som inte har subton i sin äldre station kommer att få ett kraftigt brum i högtalaren när digital trafik pågår över repeatern.

4. Anytone D878 UV blåtand kan anslutas till handsfree utrustning vilket numera är ett krav om vi vill använda radion i bilen under färd.

Som synes finns det många anledningar till att byta ut äldre apparater och placera dessa på nostalgihyllan.


Gunnar