Repeatern

Klubbens repeater SK4RKD finns på 145,750 MHz. För tillfället är den bärvågsöppnad. Det går bra att köra både FM och C4FM in men den sänder alltid FM ut.

Vi är lite sena med anpassningen till smalbandig FM, men nu är det gjort. Den som sänder FM och har en gammal apparat bör tänka på att prata lite längre från mikrofonen för att inte överstyra repeatern. Ni som har ”moderna” apparater, D.v.s. något nyare än ca 10 år, bör ställa om till smalbandig FM om ni inte redan gjort det.

En mer utförlig beskrivning av utrustning och historik kommer senare.