Repeatern

Klubbens repeater SK4RKD finns på 145,750 MHz. Den kör på FM och DMR. För FM trafik använder vi subton på 74,4 Hz.

Den som sänder FM och har en gammal apparat bör tänka på att prata lite längre från mikrofonen för att inte överstyra repeatern. Ni som har ”moderna” apparater, D.v.s. något nyare än ca 10 år, bör ställa om till smalbandig FM om ni inte redan gjort det.

I DMR-läge används TimeSlot 2 för lokal och regional trafik på talgrupperna 9 och 2404.TimeSlot 1 används för allt annat, detta för att inte blockera repeatern för lokal trafik. De talgrupper som ständigt ligger öppna är 240 (hela Sverige), 2403, 2405, 2406, 2407 (SM3, SM5, SM6 och SM7) och 2411 (chat-talgrupp).
Vill man använda någon annan talgrupp är det bara att knappa in den i sin radio, och trycka PTT en kort stund. Då öppnar repeatern upp den talgruppen, och den ligger öppen ca 10 minuter efter sista sändning.