Motion om stadgeändringar

En motion om en ändring i stadgarna finns förbehandling av föreningen. Den kommer upp till omröstning på månadsmötet den 7e februari och om den godkänns på årsmötet i mars. Bakgrunden är att det saknas ett par saker i stadgarna vad gäller val av revisorer. Motionen liksom de gamla och föreslagna stadgarna kan laddas ner här nedan.